Hjem

 

Lenker

OESSH sentralt

Det latinske patriarkat i Jerusalem

 

>> Flere lenker

 

 

Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

Pilegrimsreise til Island

 

11.-13. mars 2016 besøkte norske riddere av den hellige grav Island. Den norske ridder Knut Ødegaard, som er delvis bosatt på Island, gav de norske ridderne en fin innføring i islandsk historie og litteratur. Vi besøkte kirkesenteret i Skauholt og biskop Jons grav, den siste katolske biskop som ble drept under reformasjonen da den lutherske tro ble innført på Island. Høydepunktet på reisen var pontifikalmesse med biskop David Tencer, biskop av Reykjavik, der både islandske maltesere og riddere av den hellige grav fra Island og Norge var tilstede.

 

 

Investitur 2014

 

Biskop Bernt Eidsvig ble tatt opp av stormester kardinal O´Brien i St Olav domkirke i Oslo i mai 2014, og ble storprior for ridderordenen av den hellige grav i Norge.

 

Consulta 2013

 

Hver fjerde år avholdes det et ordensledelsesmøte kalt Consulta, der Stormester kardinalO'Brien sammenkaller stormagisteriet og alle de nasjonale lederne i ordenenfor å diskutere ordenens arbeid fremover .

 

Dette fant sted 9.-1. september 2013. Hovedsaken på programmet var å diskutere forslag til endringer av ordenens statutter for å fornye ordeneni slik at den kan møte samtidens utfordringer på en god måte.

» LES MER

» CURABITUR