• Katolsk.no: Oktober 2020: 700 år i Kirkens tjeneste: Samler inn milliarder til kristne i Det hellige land. Intervju med seremonimester og skattmester Lars-Ole Svanenhielm Djupdal