Vigilien 6
Vigilien 7
Vigilien 8
Vigilien 9
Vigilien 1
Vigilien 2
Vigilien 3
Vigilien 4
Vigilien 5
Vigilien 10
Investitur 1
Investitur 3
Investitur 2
Investitur 4
Investitur 5
Investitur 8
Investitur 6
Investitur 7
Investitur 10
Vise generalguvernør Enric og ambassadør Jose Ramon
Investitur 11
Investitur 13
Investitur 12
Investitur 9
Huans tale
Enric tale
Diplom til Helene
Diplom til Lars-Ole
Enric og Tor-Magnus
Diplom til Ewa
Diplom til Tor-Magnus
Knuts tale
Gave-overrekkelsen
Gruppebilde gallamiddag
Hung og stattholder Juan Carlos
Magnus og ambassadør Jose Ramon
Gruppebilde på gallamiddag
31.10.21 Messe for festen av Vår Frue Dronningen av Palestina

2021:

Vigilien i St. Joseph kirke, investiturseremoni i St. Olav domkirke og gallamiddag på Dronningen selskapslokaler for

Ewa Bivand og Tor-Magnus Horten


Katolsk.no:

Pontifikal investiturmesse: Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem