Mingling 2
Mingling 1 2021
Plenum
Helene og blomster
Huan og Helene
Helenes tale 2021
Helene og gave
Msg. Torbjørn
Plenum 2
Isabel, Terje og Lars-Ole
pater Anthony og Hung
Plenum 3
Bevertning
Huan og Lars-Ole
Hoang Hoang, Marthe og Richard

25.06.2021: Gravriddere og gjester samles til sommeravslutning på Høvik, Bærum